İki fərqli təkər ölçüsünün hesablanması
Mövcud təkər ölçüsü

Yeni təkər ölçüsü

İlk öncə təkər ölçülərini seçin